Double A Logo เปิดบ้าน

"ดั๊บเบิ้ล เอ" ขอเชิญชวนคุณในฐานะลูกค้าคนสำคัญ เยี่ยมชมโรงงานภายใต้โครงการ ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้าน เพื่อเป็นการให้ความรู้ และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ รวมถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพกระดาษที่ได้มาตรฐาน จนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชม

โปรแกรมการเยี่ยมชม

John Doe

ฟังบรรยาย
กระบวนการผลิต
เยื่อกระดาษ

John Doe

ชมภาพยนตร์ 4 มิติ

John Doe

ชมห้องควบคุม
การทำงานของโรงเยื่อ
และโรงไฟฟ้าชีวมวล

John Doe

ชมกระบวนการ
ผลิตกระดาษ

John Doe

ชมกระบวนการแปรรูป
กระดาษรีมเล็ก

ขั้นตอนการขอเข้าเยี่ยมชม

01

ศึกษารายละเอียด

02

เลือกวันเวลาและกรอกข้อมูล

03

รอการพิจารณาตามเงื่อนไข
พร้อมการตอบกลับ

04

เข้าเยิ่ยมชมโรงงาน

รายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

nonono

1. สวมหน้ากากอนามัย หรือผ้าปิดจมูก ตลอดระยะเวลาการเยี่ยมชม
2. งดถ่ายภาพภายในโรงงาน (ถ่ายภาพได้เฉพาะจุดที่เจ้าหน้าที่อนุญาต)
3. งดสูบบุหรี่ภายในโรงงาน
4. แต่งกายสุภาพ (งดกางเกงขาสั้น สามส่วนหรือสี่ส่วนโดยเด็ดขาด)
– ชาย สวมกางเกงขายาว
– หญิง กระโปรงหรือกางเกงขายาว
5. สวมใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือผ้าใบ
(งดรองเท้าแตะ รองเท้าสาน และรองเท้าที่เปิดปลายเท้าหรือส้นเท้าโดยเด็ดขาด)
6. ไม่อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนตัวเข้าภายในบริเวณโรงงาน ยกเว้น รถตู้ และรถบัสโดยจะมีเจ้าหน้าที่บรรยายบนรถ (ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกในส่วนอุปกรณ์กระจายเสียงบนรถ)

Paris

1. บริษัทดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เปิดรับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น
2. ลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ
3. คัดเลือกคณะผู้เข้าเยี่ยมชม ที่เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
– กรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง และเป็นจริง เพื่อประโยชน์แก่ท่าน
– กรอกรายละเอียดในหน้าเว็บไซต์ตรงกับข้อมูลที่ระบุในจดหมายขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
– มิใช่หน่วยงาน หรือองค์กรที่แสวงหาผลกำไรกับผู้เข้าเยี่ยมชม
– ขอสงวนสิทธ์ให้กับคณะผู้เข้าเยี่ยมชมที่ทำการลงทะเบียนเข้ามาเป็นลำดับแรก และตรงตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนด

ประมวลภาพการเยี่ยมชม

ติดต่อเรา

สำนักงาน/โรงงาน ท่าตูม
ที่อยู่: 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
Phone: +66 85 8350205, +66 85 8350186
เวลาทำการ : 8.00-17.00 (UTC +7)
Email: natnaree_s@npp.co.th, napaporn_pr@doublea1991.com
ขอเส้นทาง

ติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ

 


โปรดรอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วันทำการ
Copyright Double A (1991) Public Co., Ltd. | All Rights Reserved